תקנון השימוש באתר www.menucha-nechona.co.il

גולש יקר, בטרם השימוש באתר, עליך לקרוא את תנאי התקנון הבאים בעיון רב.
השימוש והגלישה באתר זה מעידים כי הנך מסכים ומקבל את תקנון האתר.
מטעמי נוחות ניכתב התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
1) תכני האתר נכתבו ע"י יורם בן אבו, מפעיל האתר.
2) אתר www.menucha-nechona.co.il ו/או כל אדם מטעמו, לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע לדיוקם, אמינותם, מהימנותם והשפעתם על מחשבי הגולשים באתר. בנוסף, לא ישא מפעיל האתר בכל אחריות לאי נוחות, נזק, עגמת נפש, אבדן ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.
3) התכנים והמידע באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עיצה ממקור מוסמך, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם הגופים המוסמכים בנושא. ייתכן ובמידע חלו טעויות ו/או השמטות. כל המסתמך על המידע ותכני האתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעיל האתר כל אחריות. כמו כן המעביר את המידע לצד שלישי עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעיל אתר כל אחריות.
4) השימוש בתכנים ו\או במידע שבאתר הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולמפעיל האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.
5) המשתמש מחויב לבדוק ולאמת כל מידע, תוכן, נתון או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו ו\או להעבירו לצד שלישי.
6) המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לשימוש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.
6) ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך. כמו כן, ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי חלו בהם שגיאות ו/או טעויות כאלה או אחרות.
7) מובהר בזאת כי אין לראות במידע שבאתר ו/או בקישורים למידע באתרים אחרים כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להמנע מפעולה כזו או אחרת.
8) האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, המפורסמים מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה מוצרים ו/או שירותים שונים. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. מפעיל האתר לא כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
9) בעל האתר ו/או אנשים אחרים מטעמו, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם.
10) כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר - לרבות בשם האתר www.menucha-nechona.co.il ובתכנים המתפרסמים בו, שייכים ליורם בן אבו מפעיל האתר.
11) בזאת מובהר כי אין למחוק, לשנות, לתקן, לשכתב, להוסיף, לצלם, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בכל בתכני האתר בלא קבלת הסכמה מפורשת מיורם בן אבו מפעיל האתר לפי העניין בכתב ומראש.
12) על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהשימוש באתר ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בישראל.

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עיצה מקצועית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם הרשויות המוסמכות. נא לעיין בתקנון הגלישה

תפריט האתר